Moda de temporada 22 de diciembre de 2019 No esquío, pero todavía estoy muy aquí para estas tendencias de chalé-girl Après todo el camino.

Seasonal Fashions 22 dec 2019 Jag åker inte, men jag är fortfarande väldigt mycket här för de här trenderna i chaletflickorna i Après hela vägen.

Säsongsmode 22 dec 2019 Jag åker inte, men jag är fortfarande väldigt mycket här för dessa trender i chaletflickorna i Après hela vägen.

Varje år går mina närmaste vänner på skidor och även om jag får en inbjudan har jag insett att denna resa helt enkelt är en förlust för mig. Jag har åkt skidor en handfull gånger i mitt liv och även om det är definitivt roligt har jag aldrig riktigt behärskat det, åtminstone inte tillräckligt för att gå med i resten av gruppen på mer utmanande backar. Men i år hade han all avsikt att gå med i mig, om inte bara sitta i baren efter att ha åkt skidor i min bästa skidutrustning.