estadisticas web Skip to content

8 tecken på att du överdriver på gymmet

8 tecken på att du överdriver på gymmet

Att trötta ibland är bra, men andfåddhet är inte … LÖPNING utan andning Att vara andfådd under träning är bra, men om du märker att du flämtar oftare medan du tränar, tyder det på att du överdriver det. När du tar en paus eller en paus ska din flämtande minska med 60 sekunder. Att inte få andan betyder att du försökte för hårt. I så fall tar det längre tid att återhämta sig, men din kropp fungerar normalt igen.

Men om du upplever ytterligare symtom som svullnad i fötter och anklar, hög feber, hosta, frossa, blå fingertoppar eller väsande andning, kan du se din läkare eftersom det kan vara tecken på hjärtinfarkt. Obehag i bröstet Snurra åt sidan, om ditt bröst känns obehagligt efter en ansträngande träningspass, ta inte det lätt. Obehag i bröstet är en viktig indikator på hjärtinfarkt eller kärlkramp (en blockering i hjärtkärlen som minskar blodflödet och syret till hjärtat). Obs: Inte alla bröstsmärtor är desamma; det kan kännas som brännande, stickande eller täthet.

ILLAMÅENDE OCH KRÄKNINGAR Det bör vara uppenbart att kräkningar efter eller under träning inte är ett önskvärt resultat. Om du försöker så hårt att du kastar upp, kanske du vill utvärdera ditt gym. Illamående från träning kan också indikera att du är uttorkad eller upplever värmeutmattning. Värmeutmattning kan behandlas med vila på en sval plats, men om den ignoreras kan den leda till värmeslag, vilket kan orsaka organskador och ibland dödsfall.

FEBER Det är inte lämpligt att träna medan du är sjuk, speciellt om du har feber. Om febern överstiger 100,5 grader ska du inte träna. Du utsätter dig själv för risk för viral myokardit. Viral myokardit är en inflammation i hjärtmuskeln och kan vara dödlig. Bevis tyder på att träning med feber ökar risken för att utveckla denna farliga sjukdom, liksom uttorkning och överhettning.

ÖMMA MUSKLER Du kan också uppleva en del ledvärk under träningen eller en halvtimme efter. Utöver det kanske du vill vara mer försiktig. Om du har ledvärk nästa morgon som du kan tillskriva eller associera med din träning eller aktivitet dagen innan, har du förmodligen försökt för hårt. Om smärta kommer i vägen för normal daglig funktion bör du också vila lite.

PRESTANDA MINSKNING

Om du tränar religiöst bör du se att din prestation förbättras eller åtminstone förbli densamma. Om du känner dig ovanligt tömd från din vanliga träning kan du bli övertränad. Så när du tränar, försök att fokusera på kvalitet, inte kvantitet. Dessa extra representanter är precis samma sak inte lika bra som du tror. HUMORFÖRÄNDRINGAR Om din fysiska prestation inte är helt på rätt spår kan det finnas en möjlighet att du också känner dig lite mentalt tömd. Medan fysisk aktivitet ofta är kopplad till minskad depression och ångest kan överträning öka irritabilitet och humörighet. En vanlig känsla bland idrottare som är övertränade är att de tappar sin tävlingsanda. STRANGE SOVMÖNSTER Att vara aktiv under dagen kan hjälpa oss att få en god natts sömn. Om du tränar över kan det motsatta hända.

Att trycka kroppen för hårt kan orsaka rastlöshet, sömnlöshet eller somna. Om så är fallet, sakta ner i gymmet och ditt sömnmönster återgår till det normala.